Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Akın Teknoloji olarak faaliyet gösterdiğimiz ve bilgiye istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan yazılım hizmetleri alanında bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

  1. Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
  2. Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,
  3. Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

  Kuruluşumuzda üretilen bilginin en üst seviyelerde güvenlik anlayışı içerisinde korunması gerektiği bilinci ile hareket eden Akın Güvenlik; misyon ve vizyonuna bağlı kalarak bilgi güvenliği konseptinin esasını oluşturan basılı ve elektronik ortamdaki bilgilerin yasal mevzuat ışığında ve risk metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesi amacıyla;

  • Bilgi güvenliği standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek, ana politikalar geliştirmektedir.
  • Başarılı ve etkin işleyen bir bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci oluşturulabilmesi için bu alandaki görev ve sorumlulukların açık ve net bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir.

  Sonuç olarak Bilgi Güvenliği Politikasının amacı bilgi varlıklarını korumak, bilginin ve verinin gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak ve böylece Kuruluşumuzun güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmeyi

  Taahhüt ederiz.